تصادف اتوبوس با ساختمان یک بانک در چین

  4030403026

راننده یک خودرو در تقاطعی در شهر دالیان چین قصد گردش به راست داشت که حادثه‌ای را رقم زد. راننده اتوبوس برای برخورد نکردن با این خودرو، تغییر جهت داد و همین موضوع باعث برخورد اتوبوس با ساختمان یک بانک شد. تمام ۴۹ مسافر اتوبوس برای معاینه به بیمارستان منتقل شدند.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین