تصاویر پخش نشده از مستند زاکانی در صداوسیما

  4030403021

در فیلم منتشر صداوسیما دو تصویر «روزنامه» و نام های «رییس دانشکده آزاد-عبدالله جاسبی» و «جناب آقای مرتضوی- دادستان وقت تهران» و همچنین سخنان پایانی زاکانی خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری پخش نشده است./مهر

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین