سفره افطار ۲ کیلومتری در بلژیک

  4030115037

با حضور مسلمانان و مسیحیان سفره افطار ۲ کیلومتری در شهر «آنتورپ» بلژیک پهن شد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین