ماه فلسطین

  4030114099

ماه فلسطین ویژه برنامه ضیافت افطار ساده برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین است که از چهارشنبه ۸ الی ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ در میدان فلسطین برگزار می‌شود.

ماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطینماه فلسطین

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین