طبیعت زیبای رضوانشهر

  4021123074

رضوانشهر یکی از زیباترین شهرهای استان گیلان می باشد.این منطقه از زیبایی خیره کنند ه ای برخورداست.وجود کوه ،جنگل و دریا این خطه را از مکان های دیگر متمایز کرده است.ییلاقات این شهر در این فصل پوشیده از برف است اما در مناطق پایین دست هوا مطبوع و دلپذیر تر است.فاصله این شهر تا مرکز گیلان (رشت) شصت و پنج کیلومتر می باشد.

طبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهرطبیعت زیبای رضوانشهر

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین