جان سالم به در بردن از حمله یک فیل در هند

  4021115010

چند نفر به پارک جنگلی بندی‌پور هند رفته بودند. یک فیل به سمت آنها حمله‌ور شد. فردی که روی زمین افتاده بود از این حادثه جان سالم به در برد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین