فستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونا

گروه عکس الف،   4001025039

ماکار سانکرانتی، یکی از بهترین روزهای سال برای هندوهاست. مردم هند روز چهاردهم ژانویه را جشن می‌گیرند و به منظور آمرزیده شدن در نزد خداوند، دعا می‌کنند. جشن این روز در واقع به منظور پایان زمستان و فرا رسیدن بهار برگزار می‌شود و بیشتر جنبه شکرگذاری دارد.

فستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونافستیوال ماکار سانکرانتی در هند زیر سایه کرونا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین