بدون تعارف با کارآفرینی که حامی یتیمان است

گروه ویدئو الف،   4001025008

برنامه بدون تعارف با اجرای علی رضوانی این هفته به سراغ رضا غنی آبادی یکی از کارآفرین های موفق کشور رفت که حامی بیش از پنج هزار یتیم هم است

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین