لقمه بزرگ‌تر از دهان برای یک عنکبوت

گروه ویدئو الف،   4000728019

موشی که در انباری یک خانه مشغول رفت و آمد بود در دام عنکبوتی بزرگ گرفتار شد. این موش با وجود جثه بزرگ و تقلای فراوان نتوانست خودش را از تار عنکبوت خلاص کند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین