آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهم

عکس،   4000502100

جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات شنبه دوم مرداد ماه، با حضور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر اعضای کابینه دولت در تالار حافظیه مجموعه سعد آباد برگزار شد. عکس؛ مرتضی زنگنه/ ایسنا

آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهم
آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهمآخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهم
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های دیروز

ابر آروان

آخرین عناوین