روحانی: در خصوص سیستان و بلوچستان سیاه نمایی می‌شود

ویدئو،   4000423083

رئیس جمهور در خصوص کمبود تخت بیمارستانی در سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه درباره نبود تخت بیمارستانی در آن استان سیاه نمایی می‌شود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین