مردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدان

عکس،   4000421043

با اجرای طرح مردم یاری نیروی زمینی ارتش در راستای مقابله با بیماری کرونا در سیستان و بلوچستان، با اعزام تیم‌های سیار به روستای قاسم آباد حاشیه شهر زاهدان، علاوه بر توزیع آب بهداشتی، ماسک و مواد ضد عفونی، با گرفتن تست کرونا روند شناسایی و انتقال بیماران به مراکز درمانی انجام شد.

مردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدانمردم یاری ارتش در حاشیه شهر زاهدان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین