" رئیس جمهور ما ،اختیارات و فرصت ها ، تهدیدها و تحدیدها "

غلام رضا کاظمیان پور،   4000408117
" رئیس جمهور ما ،اختیارات و فرصت ها ، تهدیدها و تحدیدها "

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ، با همه فراز و نشیب ها و با تمام بیم و امید ها ، برگزار شد و جناب آقای سید ابراهیم رئیسی ، از طرف مردم ایران ، به عنوان هشتمین رئیس جمهور کشور ، انتخاب شد . پایین بودن مشارکت عمومی در این دوره از انتخابات ، واقعیت تلخ و ناگواریست که نه امکان کتمان آن وجود دارد و نه می توان آن را انکار نمود .

با این همه ، باید توجه داشت که بر خلاف آنچه که بدخواهان ، ادعا می کنند و بر آن اصرار دارند ؛ همه کسانی که به هر دلیل در این انتخابات شرکت نکردند ؛ لزوماً نه در جرگه براندازان جای می گیرند و نه در میان ضد انقلاب و دشمنان ایران قرار دارند و نه حتی در فهرست مخالفان حاکمیت و دولت ، نام و نشانی از آنها وجود دارد .

فراگیری بیماری کرونا و نگرانی های به وجود آمده و به تبع آن ، توجه اکید سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای و نیز تعداد قابل توجه کسانی که در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری بوده اند و یا در قرنطینه خانگی ، قرار داشته اند ؛ به لزوم پرهیز از حضور در اماکن و مجامع عمومی ، مانع از مشارکت ، این بخش از مردم ، در رأی گیری و مشارکت در انتخابات بوده است . مقامات مسؤول در وزارت بهداشت و درمان ، تعداد این افراد را ده میلیون نفر ، تخمین زده اند .


در کنار جمعیت ده میلیون نفری ، مورد اشاره در بالا که نزدیک به بیست درصد ، واجدین شرایط رأی دادن را در بر می گیرد ؛ تعداد قابل توجهی از افرادی که رأی نداده اند ؛ کسانی هستند که اغلب بنا به ملاحظات اقتصادی ، نظیر بیکاری ، تورم ، گرانی ... از وضعیت موجود گلایه داشته اند و بلکه به شرایط غیرقابل قبول موجود ، معترض بوده اند . این گروه ، در تصمیمی هر چندغیر موجه ، اما ! گلایه و نارضایتی و احیاناً اعتراض خود نسبت به وضعیت بغرنج اقتصادی کشور را ، در عدم مشارکت در انتخابات ، بروز داده و متجلی ساخته اند . اما تصمیم آنها ، به این معنی نیست که ، با حاکمیت قهر کرده اند و یا مسؤولیت های سیاسی ــ اجتماعی خود را ، برای همیشه ، نادیده گرفته اند .

تعلقات ملی ــ میهنی و پیوند های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی و سایر مؤلفه هایی که در ایرانی بودن ما ، مؤثر بوده اند ؛ در ایرانی ماندن ما نیز ، همچنان ، مؤثر خواهند بود . گلایه ها و نارضایتی ها و اعتراض ها ، هیچ کدام نمی تواند موجب گردند که عده ای با انگشت نهادن روی آنها و برجسته ساختن عوامل گلایه ونارضایتی ، به زعم خود تلاش نمایند ؛ ایرانی بودن و ایرانی ماندن ما و پیوند مستحکم تاریخی ما با آب و خاک اجدادی و با آداب و سنن و با فرهنگ و با دین و انقلاب و با حاکمیت ملی ما را نفی کنند و تحت الشعاع قرار دهند .

جا دارد تا همگان و به ویژه آنان که در توهم ، قهر مردم با حاکمیت و از مشروعیت افتادن نظام ، گرفتار شده اند ؛ بدانند که خاستگاه و زادگاه همه ما ایران است و هویت مشترک ما با ایران و با گذشته و آینده این خاک پاک و این سرزمین مقدس و مهد نام آوران و سازندگان تمدن بشری ، معنی و مفهوم پیدا می نماید و ناملایمات ، کوتاه زمان ، ما را از ایران و از یکدیگر و از آرمان های مشترکی که بر آن عهد و میثاق بسته ایم ؛ هرگز جدا نخواهد کرد . آنان که در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند و آنان که در این دوره ، از شرکت در انتخابات صرف نظر کردند ؛ ید واحده هستند و نسبت به ایران و آینده آن و اعتلای کشور ، مسؤولیت مشترک دارند .

چه آنکه ! ایران میراث گذشتگان و امانت آیندگان ماست . و اما بعد ... جناب آقای رئیسی ، با میمنت و فرخنده گی ، مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته اند و دیر نخواهد بود که ردای ریاست جمهوری ، بر قامت ایشان ، جلوه گر شود . اعتماد عمومی و تفویض مسؤولیت حکمرانی به ایشان ، آینده ای سخت و مسیری بس دشوار را پیش روی جناب آقای رئیسی و همکاران ایشان ، قرار می دهد . حفظ امانت و پاسخ به اعتماد و اقبال مردم به ایشان ، جز با اعتلای کشور و به ارمغان آوردن پیشرفت برای ایران و رفاه و آسایش برای مردم و افزایش مطلوبیت حاکمیت و بالا بردن رضایتمندی مردم ، ممکن نمی گردد . تجلی این مطلوبیت و رضایتمندی را ، در انتخابات بعدی و در افزایش چشمگیر مردم در انتخابات بعدی ، شاهد خواهیم بود . " به حول الله و قوته " رسیدن به این هدف عالی ، مستلزم تدابیر شایسته ، برنامه ریزی های دقیق و جامع و مانع ، تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و بسیج همه امکانات و توانمندی های ملی و جلب و جذب مشارکت عمومی ، در این مسیر واز پا ننشستن تا نایل آمدن به تمام اهداف تعیین شده است .

بر خلاف هیاهو های سالیان اخیر ، به موجب قانون اساسی ، رئیس جمهور ، دومین مقام رسمی و عالیترین مقام اجرائی کشور ، می باشند . در همین راستا دامنه اختیارات و صلاحیت های قانونی رئیس جمهور ، بسیار گسترده و حوزه عمل ایشان نیز ، بسیار وسیع می باشد

. از همین رو ، پاسخگویی به بسیاری از مطالبات و انتظارات انباشته شده مردم ، متوجه ایشان است . انبوه مطالبات حال و آینده ، ایجاب می نماید تا همه اختیارات قانونی و تمام امکانات ملی ، برای محقق ساختن برنامه ها و نایل آمدن به اهداف و اجابت خواسته های منطقی و قانونی مردم ، سامان یابد .کمترین غفلت در این زمینه ، چه بسا ، انتظارات جدیدی را بر انبوه انتظارات به جا مانده از گذشته ، اضافه نماید .

همانطور که در بالا متذکر شدم ، وظیفه مهم رئیس جمهور ، افزایش رضایت مندی عمومی و بالا بردن مطلوبیت سیاسی حکومت و ارتقاء جایگاه ایران عزیز و اعتبار بخشیدن به نام مقدس ایران در صحنه بین المللی است . مسؤولیتی بس خطیر و بسیار سنگین ، در برابر رئیس جمهور و به بیان بهتر در برابر قوه مجریه و باز به بیانی صحیح تر ، در مقابل مجموعه حاکمیت قرار دارد .

آنچه که موجب امیدواری است و اجرای برنامه ها و دستیابی به اهداف و نایل آمدن به آرمان های والای پیش گفته را ، ممکن می نماید ؛ مجموعه امکانات و توانمندی های بالفعل و بالقوه کشور و در کنار آن عزم راسخ و اراده قوی و اتحاد ملی ، برای خروج از مشکلات و پشت سر نهادن سختی ها و ناملایمات و رسیدن به آرمانشهر زیبای پیشرفت و ترقی ملی و آسایش و آرامش ، عمومی است . در این میان ، زمان ، عاملی دو وجهی است . چهار سال دوره ریاست جمهوری و دوره فعالیت دولت ها ، زمان زیاد و فرصت مغتنمی است برای خدمت اما همین عامل ، بسیار کوتاه و زود گذر است ؛ اگر دولت و دولتیان ، اسیر غفلت و فراغت شوند . کارهای فراوانی که روی زمین مانده و به آنها کم توجهی شده است و در کنار آنها ، حجم قابل توجه ، تعهدات و قول هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی ، ابراز و بر انجام آنها ، تأکید شده است ؛ ایجاب می نماید که دولت جناب آقای رئیسی ، ارزش هر روز و هر ساعت و هر دقیقه از این چهار سال را بدانند و اجازه ندهند که حتی یک روز نیز ، بیهوده و به بطالت سپری گردد .

اهمیت زمان ، از این منظر ، قابل توجه است که اولاً ، زمان ، بی وقفه و به سرعت ، سپری می شود و در این میان منتظر هیچ کس نمی ماند . ثانیاً ، پاره ای از برنامه های تدوین شده و اهداف تعیین شده در آنها ، آنقدر عظیم و گسترده هستند که دستیابی به آنها ، مستلزم کار تمام وقت و زمانبندی شده و بدون تأخیر است . اگر به این مهم توجه نشود ، در آینده ای نه چندان دور ، باز هم شاهد خواهیم بود که بسیاری از تکالیف دولت ، همچنان روی زمین مانده و غبار اهمال ، روی آن را پوشانده است .

اگر بخواهیم رئوس آنچه را که آقای رئیسی در تبلیغات و در بیانات بعد از انتخابات ، ابراز نموده اند ؛ خلاصه کنیم ؛ به سه موضوع اصلی : 1 ــ شایسته گزینی 2 ــ عدالت اجتماعی 3 ــ مبارزه با فساد ، دست پیدا خواهیم کرد .

1 ــ شایسته گزینی : در تعیین و تبیین شرایط احراز برای مشاغل و مسؤولیت های حیاتی و حساس و در گام بعدی مشاغل مدیریتی ، تجلی پیدا می نماید و رعایت شرایط احراز در انتخاب و انتصاب اشخاص ، مستلزم توجه به اصل دانش و تخصص و تجربه و تعهد و کارآمدی و پرهیز از انتخابات و انتصابات مبتنی بر حزب و گروه و سهم دهی به طلبکاران است .

آنچه که مسلم است ، خیر و شر و خوب و بد عملکرد مدیران عالیرتبه ( نظیر : وزیران ، معاونین وزیر ، استانداران ، سفیران ، مدیران کل اجرایی در استان ها ... ) بیش از همه ، متوجه شخص رئیس جمهور خواهد بود و لذا کسی نباید برای تحمیل اراده خود و دخالت غیر مسؤولانه در انتخاب و انتصاب مدیران ، تلاش نماید .
خیرخواهی و کمک به رئیس جمهور محترم در فرآیند انتخاب و انتصاب افراد ، باید در مرز معرفی و پیشنهاد ، افراد واجد شرایط ، متوقف شود و دوستداران ایشان ، اجازه دهند که حق رئیس جمهور محترم ــ و کارگروهی که احیاناً به همین منظور تشکیل خواهد شد ــ برای بررسی سوابق اشخاص معرفی شده و انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه ها ، برای ایشان ، محفوظ بماند . شاید تکرار این مهم ، خالی از فایده نباشد که در تعریف مفهوم ، تعهد و تخصص و توانایی و نیز تعیین مختصات این مفهوم ، طیف گسترده ای از ویژگی های سلبی و ایجابی ، مورد توجه قرار دارند و لذا نباید چون گذشته در انتخاب مصادیق انسانی تعهد و تخصص ، با ساده انگاری و سطحی نگری ، فقط به ظواهر و گذشته نزدیک ، افراد توجه نمود .

2 ــ عدالت اجتماعی : خطرناک ترین اشتباه و انحراف از موضوع عدالت اجتماعی ، خلاصه نمودن آن و محدود ساختن عدالت اجتماعی در عدالت اقتصادی و معیشتی است . این برداشت ناصواب ، به صورت ناخواسته ، موجب نادیده انگاشتن قابلیت ها و توانایی های ذاتی اشخاص و طبقات مختلف اجتماعی و تبدیل گروه وسیعی از مردم به طبقه ای ضعیف و نیازمند خواهد شد . عدالت اجتماعی ، دارای گستره وسیع نظری و عملی است . از همین رو باید ، عدالت اجتماعی در تمام صحنه های زندگی اجتماعی ، ایرانیان ، پیگیری شود و جامه عمل بپوشد . اگر دولت محترم ، در موضوع عدالت اجتماعی ، در سطح نازلی چون اعطاء یارانه و حمایت های هر از چندگاه معیشتی ، متوقف بماند ؛ نه عدالت اجتماعی ، به درستی محقق شده است و نه شأن و کرامت والای مردم ، به شایستگی ، مورد توجه قرار گرفته است .

 

البته این بدان معنا نیست که ، حمایت از جامعه هدف ، باید نادیده گرفته شود . متأسفانه ، در شرایطی گرفتار هستیم که ادامه کمک و حمایت به افراد و خانواده های آسیب پذیر ، اجتناب ناپذیر است اما باید توجه داشت که :

اولاً حمایت و اعطاء مساعدت های مالی در قالب یارانه و کمک هزینه معیشتی ، باید امری مقطعی ، به منظور برون رفت از معضلات ، مورد توجه قرار گیرد . این نکته ، بسیار مهم و حائز اهمیت ویژه هست که یارانه و کمک هزینه معیشتی و نیز کارویژه نهاد ها و سازمان هایی مثل کمیته امداد امام خمینی ( رحمة الله علیه ) و سازمان بهزیستی کشور ، نهادینه ساختن فقر و تداوم بخشیدن به نیاز ها ، نیست . کمک و حمایت ، در حقیقت ، راهی لازم اما کوتاه مدت ، برای توانمند ساختن و مستقل ساختن جامعه هدف می باشد .

 

در ثانی ، اگر با اتخاذ تدابیر علمی و عملی ، سهم و استحقاق همه افراد ، در بهره مندی از منابع ، امکانات ، تسهیلات کشور ، مورد توجه قرار گیرد ؛ به جز گروه اندکی از مردم ، که بدون حمایت های دولت ، در زندگی خود با مشکل مواجه می شوند ؛ بقیه نیازمندان امروز ، می توانند با ورود به میدان کار و تولید ، علاوه بر مشارکت در تقویت اقتصاد ملی و خلق ثروت ، زندگی شرافتمندانه ای برای خود تدارک ببینند . اعطاء یارانه و حمایت های مالی دولت ، اگر به صورت عمومی و همه گیر و بدون هدف باشد ؛ دستاورد زیادی برای کشور نخواهد داشت . گمان می رود که اگر تخصیص وام های کم بهره بانکی به منظور تولید و کشاورزی با اقساط بلند مدت و یا اعطاء کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان استان های هدف ، کاهش مالیات کسب و کارهای خرد در مناطق کمتر توسعه یافته ، اعطاء هدیه فرزند آوری به زوج های جوان در استان های کمتر توسعه یافته ، در نظر گرفتن جایزه برای دانش آموزان و دانش جویان ممتاز در مناطق محروم ، اعمال برخی تسهیلات و معافیت های دیگر ، در هزینه های زندگی جامعه هدف ، مورد بررسی و جایگزین یارانه های عمومی قرار گیرند ؛ شاید در آینده شاهد باشیم که کرامت ، جایگزین تحقیر و تخفیف شخصیت ، نیازمندان محترم جامعه ، شود .

3 ــ مبارزه با فساد : این ایده و به کلام روشن ، این رسالت مهم اجرایی ، پیش شرط رسیدن به عدالت اجتماعی و مقدمه دستیابی به دیگر اهدافی است که جناب آقای رئیسی ، برای دولت خودشان تعیین کرده اند . معنی فساد ، همان آفت است . آفت ، موجب بیماری و سبب از دست رفتن سلامتی است . جسم بیمار ، فشل ، کند و ناکارآمد است و امکان تحرک و پویایی را از شخص ، سلب می نماید . اگر دولت را به یک مکانیزم به هم مرتبط و به هم پیوسته و به یک موجود زنده ، تشبیه کنیم ؛ بدون شک ، فساد می تواند موجب اخلال و اختلال در کارکرد منظم و صحیح آن شود . نتیجه کمترین اخلال و اختلال در عملکرد سامانه ، اگر کل فعالیت های آن را تهدید نکند و اگر رسیدن به نتیجه مطلوب را به طور کلی غیر ممکن ، نسازد ، بدون شک ، موجب نقص و تأخیر در عملکرد و عدم نتیجه گیری مورد انتظار از آن ، خواهد شد . شاهد بوده ایم که فساد های کلان سازمان یافته ، علاوه بر منحرف ساختن منابع عمومی کشور از سمت کار و تولید و بهره وری و خلق ثروت عمومی ، موجب به وجود آمدن فاصله طبقاتی ، گسترش پدیده زشت فقر و در مراحل بعدی ، رواج ناهنجاری های اجتماعی و مآلاً افزایش نارضایتی عمومی شده است .

 

امروز ، مردم انتظار دارند تا دولت جناب آقای رئیسی ، اجرای این قول و تعهد خود را در رأس اولویت های تعیین شده ؛ قرار دهد . نا گفته پیداست که ، مبارزه با فساد ، فقط مربوط به آینده نیست . این انتظار وجود دارد تا ایشان با تآسی از جد بزرگوار خودشان ، مولی امیرالمؤمنین ، حضرت علی علیه السلام ، که درنخستین روزهای حکمرانی ، با اخطاری شدیدالحن خطاب به غاصبان و غارتگران بیت المال نهیب زدند که اگر اموال مردم را به کابین زنانتان هم برده باشید ، آن را از شما بازخواهم ستاند ؛ بعد از اطمینان خاطر دادن به کسانی که مال و ثروت آنها از راه های مشروع و قانونی و از رهگذر تلاش و تولید ، به وجود آمده است ؛ به چپاولگران و به کسانی که شکم هایشان از خوردن مال حرام فربه شده و با غارت بیت المال ، برای خودشان زندگی اشرافی و طبقه اجتماعی ممتاز ، ساخته اند ؛ اخطار بدهند که حقوق به یغما رفته مردم ، قابل اغماض و قابل چشم پوشی نیست و اگر خودشان برای مسترد داشتن اموال مردم ، پیشقدم نشوند ، باید منتظر محاکمه جدی و مجازات سخت ، باشند . در چند جای نوشته حاضر ، به امکانات وسیع کشور و به منابع فراوان و متنوع ، به عنوان ابزار موفقیت دولت در ایفاء وظایف و دستیابی به اهداف تعیین شده ، اشاره کردم .

 

تکرار این مطلب اما به هیچ وجه به معنی نامحدود بودن امکانات و به مفهوم این نیست که تمام منابع در دسترس هستند و یا در کوتاه مدت قابل استحصال می باشند . به هر تقدیر ، در این خصوص نیز محدودیت های زیاد ی وجود دارد .

از جمله محدودیت های فنی و سرمایه ای و نیز این مهم که منابع موجود ، فقط متعلق به نسل حاضر نیست و سهم آیندگان نیز باید با تدبیر و دوراندیشی ، محفوظ نگه داشته شود . از همین رو ایجاب می نماید تا میان منابع و امکانات با تعهدات و اهداف ، تناسب ، منطقی ، برقرار شود . تنوع بخشیدن به تعهدات و قول ها و در کنار آن ، محدودیت منابع ، بدون شک موجب خواهد شد که دولت محترم در انجام برخی از آنها کارها ، موفق نشود . این ناکامی ، خود حربه ای خواهد شد تا کسانی که اساساً با دولت و با حکومت و با کشور و مردم سر ناسازگاری دارند و سر در آخور دشمنان دارند ؛ بدون اشاره به دستاوردها و موفقیت ها بی شمار دولت ، همین چند مورد ، ناکامی نسبی را ، مورد سوء استفاده قرار دهند و از آن به عنوان دلیل ناکارآمدی دولت ، یاد کنند .

 

آقای تاجزاده که تا دیروز و به بهانه های مختلف ، محدود بودن اختیارات رئیس جمهور را ، دلیل ناکامی جناب آقای روحانی و دلیل گرانی و تورم و بیکاری و هزار و یک مشکل دیگر عنوان می نمود امروز برای سوال از رئیس دولت سیزدهم ، در سال آینده ، خط و نشان می کشد . این اخطار ، بسیار خوب و در حقیقت هشدار و بیدار باش ، به دولت سیزدهم است . و در جای خود در بردارنده این مهم است که عملکرد دولت آقای رئیسی به دقت ، تحت نظر و زیر ذره بین دوست و دشمن ، قرار دارد و علاوه بر شخص آقای رئیسی ، اعضای دولت و همکاران ایشان در سطوح مختلف ، باید مراقب رفتار و گفتار و تصمیم و اقدام و فعل و ترک فعل خودشان باشند .

آنان که دولت را چون گاو شیر ده ، استثمار می کردند ؛ اکنون برای بدست آوردن دوباره آن ، لحظه شماری می کنند . تصاحب دوباره دولت از طرف لیبرال ها و غربزدگانی که بدون اعتماد به نفس و بدون نگاه به داخل ، حل تمام مشکلات کوچک و بزرگ و حتی آب خوردن مردم را در گرو کنار آمدن با دشمنان و وابسته ساختن کشور به بیگانگان می دانستند ؛ برای تکرار وضعیت حاضر ، ناجوانمردانه به شکست ، دولت جناب آقای رئیسی ، طمع دارند .

برای ناکام گذاشتن این ترفند خیانت بار ، همه باید در کنار دولت جناب آقای رئیسی باشیم و همه باید خودمان را عضو دولت هشتاد میلیونی ایشان بدانیم و هر کس به سهم خود برای موفقیت دولت و پیشرفت کشور ، تلاش نماید .

مقام معظم رهبری ( اعلی الله مقامه ) به دفعات و در مناسبت های گوناگون و به همه دولت ها و دولت مردان ، دو مطلب اساسی را متذکر و یاد آور شده اند . نخست آنکه ، کارهایی که انجام آن وظیفه دولت نیست و انجام آن از حوزه مسؤولیت و اختیارات دولت خارج است و نیز کارهایی که انجام آنها ، غیر ممکن است ؛ قول ندهید .

به عبارت دیگر ، ایجاد تعهد و برای دولت و ایجاد انتظار برای مردم و در انتها ، محقق نشدن آنها ، موجب نا امیدی و سرخوردگی ، خواهد شد .

تأکید دیگر حضرت ایشان ، اعلام کارهای انجام شده به عموم مردم است . بدون شک ، آگاهی مردم از پیشرفت امور و اطلاع پیدا کردن آنها از کارهای انجام شده ، موجب اقناع و امیدواری عمومی خواهد شد . به طور مثال ، ممکن است ، دولت به موجب مصالح و اولویت ها ، بخش قابل توجهی از امکانات را برای ساخت مدرسه ، دانشگاه ، بیمارستان ، کارخانه ، راه ، سد و نیروگاه ، توسعه کشاورزی ، ایجاد اشتغال ، ساخت مسکن و ... در چند استان ، کرده باشد .

اقدامات دولت در آن مناطق ، در کوتاه مدت ، برای سایر مردم کشور محسوس و ملموس نیست و اگر دولت اقدامات خود در آنجا را به اطلاع عموم مردم نرساند ؛ بیم آن وجود دارد که افکار عمومی ، تصور نمایند که دولت ، اساساً هیچ کاری انجام نداده است .

کلام پایانی :

افراد محترمی که در این دوره از انتخابات ، نامزد شده بودند ، حتماً برای موفقیت و برای تشکیل دولت و راهبری دولت بعدی ، دارای برنامه و طرح بوده اند . تیم های مشورتی و مطالعاتی ، این نامزدها نیز ، برنامه های مدونی را برای فردای پس از موفقیت ، نامزد خود ، تدارک دیده اند . حیف است اگر این برنامه های تدوین شده ؛ بدون استفاده بماند . انتظار می روند که رقبای دیروز و رفقای امروز ، حاصل کار خود و همراهان خود را بی چشمداشت ، به جناب آقای رئیسی پیشنهاد دهند و جناب آقای رئیسی نیز با حفظ استقلال خود ، از پیشنهاد آنها ، استقبال نماید

یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

 2. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

 3. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

 4. پشت پرده سخنرانی سرکرده القاعده با لباس سنتی عربستان

 5. رستم قاسمی: ساخت یک میلیون مسکن تورم‌زا نیست

 6. واردات خودروی خارجی آزاد می شود

 7. حسین شریعتمداری: آژانس شتر مجنون است پیاده شوید

 8. پیام انتخاب علی باقری برای مذاکرات هسته‌ای/ دو حرف متفاوت ،داستان و سخنگو/  اما و اگرها درباره بازگشت لاریجانی به سیاست

 9. صحبت‌های جالب کارشناس ترک درباره اقدامات ناشیانه اردوغان در سوریه

 10. سخنگوی قوه قضائیه: اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

 11. توضیح سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی

 12. چالش‌های ۳ گانه واردات سوخت ایران به لبنان برای دشمنان مقاومت

 13. حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد

 14. خاندوزی: امضاهای طلایی با تصویب طرح صدور مجوزهای کسب‌وکار کاهش می‌یابد

 15. «اینجا زندان است»؛‌ روایتی از حضور ۲ روزه در اوین

 16. وزیر بهداشت: شبانه روزی برای تامین واکسن کار کردیم / رکورد تزریق هفتگی در جهان را می‌شکنیم

 17. انفجار مرگبار مخزن CNG در پمب گاز در مشهد

 18. تخم‌مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان!

 19. بیانیه تروئیکای اروپایی: ایران از فرصت پیش‌رو برای احیای برجام استفاده کند

پربحث‌های هفته

 1. حمله موشکی سپاه به محل نشست سران یکی از گروهک‌های تروریستی

 2. «روحانی بود، خیلی خوب بود»

 3. ساحل بی‌رحم ترکیه و بیابون امن ایران

 4. کار زیبای یک نانوایی در اهواز + عکس

 5. پرسش مهم افکار عمومی درباره سرعت گرفتن روند واکسیناسیون

 6. حمله پهپادی ایران به مقر تروریست ها در کردستان عراق

 7. هراس سعودی‌ها از تکرار سناریو افغانستان برای عربستان

 8. ذوالنوری: اصلاح‌طلبان برای کار جهادی به افغانستان بروند و نشان دهند به دردی می‌خورند

 9. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

 10. آینده محتوم خودروسازی ایران

 11. ۵ میلیون تزریق و رتبه دوم واکسیناسیون در جهان/ نظر پزشکيان درباره تيم اقتصای دولت / رضایی از دبیری مجمع کنار می‌کشد؟

 12. اولین تصویر از پایگاه تروریست ها بعد از حمله سپاه

 13. روایت نشریه آمریکایی از وضعیت جدید مذاکرات وین

 14. برگ سبز خودرو و آغاز جدالی دوباره

 15. بالاخره "عنابستانی" از سرباز وظیفه‌شناس راهور رسماً عذرخواهی کرد!

 16. از وعده‌های گذشته درس بگیریم...

 17. زوایای پنهان پرونده اکبر خرمدین/ وکیل پایه یک دادگستری: مادر بابک باید فی الفور آزاد شود!

 18. امید لبنانی ها باز هم ناامید می شود؟!

 19. توافق مجدد ایران با آژانس انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی/ کوچ قاضی‌زاده هاشمی از مجلس به دولت/ استقبال اصلاح‌طلبان از اقدامات اژه‌ای

 20. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

 21. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

 22. سفر پرحاشیه آقای مدیرکل

 23. لانه جاسوسی آمریکا در لبنان بر ضد مقاومت

 24. پشت پرده سخنرانی سرکرده القاعده با لباس سنتی عربستان

 25. رئیسی: برخی دم از این می‌زنند که دوباره ‌محصولات کره‌ای وارد کشور شود/دیگر اجازه واردات نمی‌دهیم

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. حمله موشکی سپاه به محل نشست سران یکی از گروهک‌های تروریستی

 2. «روحانی بود، خیلی خوب بود»

 3. پرسش مهم افکار عمومی درباره سرعت گرفتن روند واکسیناسیون

 4. هراس سعودی‌ها از تکرار سناریو افغانستان برای عربستان

 5. ذوالنوری: اصلاح‌طلبان برای کار جهادی به افغانستان بروند و نشان دهند به دردی می‌خورند

 6. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

 7. ۵ میلیون تزریق و رتبه دوم واکسیناسیون در جهان/ نظر پزشکيان درباره تيم اقتصای دولت / رضایی از دبیری مجمع کنار می‌کشد؟

 8. روایت نشریه آمریکایی از وضعیت جدید مذاکرات وین

 9. از وعده‌های گذشته درس بگیریم...

 10. توافق مجدد ایران با آژانس انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی/ کوچ قاضی‌زاده هاشمی از مجلس به دولت/ استقبال اصلاح‌طلبان از اقدامات اژه‌ای

 11. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

 12. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

 13. سفر پرحاشیه آقای مدیرکل

 14. لانه جاسوسی آمریکا در لبنان بر ضد مقاومت

 15. رئیسی: برخی دم از این می‌زنند که دوباره ‌محصولات کره‌ای وارد کشور شود/دیگر اجازه واردات نمی‌دهیم

 16. چند نکته درباره افغانستان و مقاومت در پنجشیر

 17. ما و پنجشیریان

 18. پایان خوش ماجرای عنابستانی و سرباز راهور!/ دفاع عباس عبدی از سیاست کلی ایران در قبال طالبان/ واکنش مهدی فضائلی به پرسش‌ها درباره واکسیناسیون

 19. قاضی زاده هاشمی:موضوع امروز استعفا نیست بلکه رفتن از سنگری به سنگر دیگر است

 20. بارقه های امید در دل مردم

 21. روایت‌ها از حضور همسر مقام رهبری در مراسم خاکسپاری برادرش حقیقت ندارد

 22. حسین فریدون و هادی رضوی ماه‌هاست که در مرخصی هستند

 23. انتقاد علی مطهری از مصوبه برجامی مجلس

 24. واردات خودروی خارجی آزاد می شود

 25. بیانیه‌ مشترک ایران و آژانس: اجازه به بازرسان برای سرویس فنی تجهیزات نظارتی و جایگزینی کارت‌های حافظه

آخرین عناوین