گام بلند سپاه پاسداران برای محرومیت زدایی

ویدئو   4000331029

سربازان سپاه پاسداران اسلامی، در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان برای تأمین آب مصرفی و آشامیدنی مردم، ۲۰ مخزن آب شرب مستقر کرده‌اند. طراحی و ساخت این مخازن در یگان‌های سپاه انجام شده و کیفیت و کارایی بسیار خوبی دارند.

عناوین مرتبط

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین