فروش آب مقطر به اسم واکسن کرونا در بازار سیاه

ویدئو،   4000228082

"سیدعلی فاطمی" نائب رئیس انجمن داروسازان گفت: داروهای خوراکی و تزریقی کرونا در بازارهای سیاه وجود دارد اما فروش واکسن کرونا در بازارهای آزاد صحت ندارد. شیشه‌های خالی واکسنسها بعد از تزریق از مراکز و شبکه‌های بهداشت جمع‌آوری می‌شود. شایعه خالی کردن شیشه‌های واکسن و نگهداری در جای دیگر صحت ندارد. منبع: نسیم

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین