شوکه شدن تفنگداران آمریکایی از برخورد جوانمردانه ایرانی ها

ویدئو،   4000211072

سرهنگ جعفر زنگویی: آمریکایی ها بخاطر تبلیغات منفی نگاه دیگری درباره ایرانی ها داشتند اما بعد از آزادی و رفتن به کشور خود گفتند رفتار ایرانی ها با ما رویایی بود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین