چاله های خطرناک خیابان های پرند

عکس،   4000211012

وجود چاله ها و دست اندازها در خیابان های شهر پرند مشکلات زیادی را برای ساکنین این شهر جدید ایجاد کرده است. این دست اندازهای کوچک و بزرگ باعث تخریب و فرسودگی زود هنگام قطعات خودروها می شود. چاله های خطرناک و بدون مشخصه و علائم هشدار دهنده در طول مسیر در بیشتر اوقات باعث حرکت ناگهانی رانندگان برای فرار از چاله و رد کردن از موانع و بروز تصادفات شدید می شود.

چاله های خطرناک خیابان های پرندچاله های خطرناک خیابان های پرندچاله های خطرناک خیابان های پرندچاله های خطرناک خیابان های پرندچاله های خطرناک خیابان های پرندچاله های خطرناک خیابان های پرندچاله های خطرناک خیابان های پرند
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین