رونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجا

عکس،   4000205047

مراسم رونمایی و تحویل‌دهی دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجا یکشنبه ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با حضور امیر سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

رونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجارونمایی از دستاورد‌های جدید جهاد خودکفایی نزاجا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین