حمله جوندگان به انبار‌های غله در استرالیا

ویدئو،   4000129028

۲۰۲۱ سال نحسی برای مردم استرالیا بوده است. پس از آتش سوزی‌ها، سیل‌ها و هجوم عنکبوت‌ها، اکنون جوندگان زیادی به انبار‌های غله کشاورزان استرالیایی حمله و محصولات زراعی آنها را نابود کرده‌اند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین