چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان

عکس،   4000125079

چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کشوری در کرمان به مدت ۲۲ روز با حضور ۱۲ هنرمند واقع در پردیسان قائم برگزار شد. در این سمپوزیوم هنرمندان از سنگ و مس در ساخت مجسمه استفاده می‌کنند.

چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمانچهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین