دو روایت از شکنجه‌های هولناک اسرای جنگ توسط منافقین

ویدئو،   3991218094

فتح الله اسکندرى: به عنوان سرباز وظیفه به جبهه اعزام شدم و پس از برخورد گلوله و ترکش اسیر منافقین شدم. در سه ماه اول اسارت مرا در یک قفس نگه مى داشتند و مى گفتند باید به خواسته هاى آن‌ها عمل کنیم. مدت ١٧ سال در آنجا محبوس بودیم. نادر چپچاپ: ناخن‌هاى پاهاى مرا بدون بی‌حس کردن کشیدند، بعلت عدم مداواى پاهایم هر دو پایم از مچ قطع شد..

یکتانت

آخرین عناوین