اعتراف مورخ مشهور آمریکایی به قدرت نظامی ایران

ویدئو،   3991108067

گرت پورتر، مورخ و تحلیلگر مسایل امنیتی در آمریکا: ایرانِ سال ۲۰۲۱ ایرانی نیست که آمریکا در سال‌های گذشته با آن روبرو بود؛ ایرانی‌ها امروز از توانایی نظامی برخوردارند که آنها را در مقابل فشارهای امریکا مقاوم کرده؛ همانطور که در سال ۲۰۱۹ [با هدف قراردادن گلوبال هاواک] و سال ۲۰۲۰[با حمله به عین الاسد] قدرت خود را نشان دادند. آمریکا در مقابل ایران، هیچ گزینه نظامی واقعی در اختیار ندارد

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین