اظهارات نماینده کنگره آمریکا درباره نژادپرستی اسرائیل

ویدئو،   3991104097

اعتراف نماینده کنگره آمریکا: اسرائیل یک رژیم آپارتاید و نژادپرست است بگونه‌ای که حتی حاضر نیست واکسن کرونا را در اختیار مردم فلسطین قرار ‌دهد!

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین