سخنان کمتر دیده شده از امام خمینی در دیدار پرستاران

ویدئو،   3991001035

امام خمینی (ره): «شغل پرستاری از شغلهای بسیار شریفی است که اگر چنانچه، انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی است که در تراز عبادت های درجه اول است.» در دیدار پزشکان و پرستاران بنیاد اسلامی خدمات پزشکی امام خمینی، ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین