دومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی

گروه عکس الف،   3990912107 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز چهارشنبه (۱۲ آذر) به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازیدومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی

دیدگاه کاربران

سرچ کنید:۱۷۱۳۳۰۷۱۵:۰۱:۲۶ ۱۳۹۹/۹/۱۲
«بایا» چه ارتباطی با متهمان اقتصادی و سیاسی دارد؟
یکتانت

آخرین عناوین