کنفرانس‌ تهران در محوطه سفارت شوروی

گروه ویدئو الف،   3990912037

این تصاویر یکی از دردناکترین تصاویری است که در ایران ضبط شده است؛ با حضور چرچیل، استالین و روزولت رؤسای سه کشور اشغالگر ایران در محوطه سفارت شوروی در تهران هنگام جنگ جهانی دوم بدون حضور رئیس وقت حکومت ایران و در حالی که ایران در جنگ اعلام بی‌طرفی کرده بود. ۷۸ سال پیش در چنین روزهائی تهران شاهد خبرهایی بود که کمتر ایرانی از آن آگاه شد.

یکتانت

آخرین عناوین