جامانده‌های حیات

گروه عکس الف،   3990708085

با بسته شدن دریچه‌های سد زاینده‌رود به دلیل کمبود آب، بار دیگر رودخانه زاینده‌رود خشک شد و ماهیان و آبزیان زیادی در حال تلف شدن هستند. شهروندان اصفهانی نیز از این فرصت استفاده کرده و با هر وسیله‌ای اقدام به صید ماهی می‌کنند. تا مقداری از آن‌ها را به استخرها منتقل کرده و مقداری هم برای مصرف به خانه‌ها برده می‌شود.

جامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیاتجامانده‌های حیات

آخرین عناوین