تازه ترین احکام صادره محاکم قضایی برای مفسدین اقتصادی

گروه ویدئو الف،   3990708060

گزارش سخنگوی دستگاه قضا از تازه ترین احکام صادره محاکم قضایی برای مفسدین اقتصادی قدرت احمدی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت: ۱۰ سال حبس محمد حسن محمدی، کارمند وزارت صمت: ۸ سال حبس مسعود رضا، معاون اداره صمت لرستان: ۱۰ سال حبس محسن گودرزی نژاد: ۹ سال حبس ناصر شهبازی، کارمند اداره صمت لرستان: ۶ سال حبس

آخرین عناوین