آمریکا و اسرائیل هیچ گزینه نظامی برای از بین بردن محور مقاومت ندارند

گروه ویدئو الف،   3990522116

«مامون ابو نوار» کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: اگر آمریکا وارد جنگ شود قادر نخواهد بود پیروز دو جنگ و نیمی از یک جنگ دیگر باشد. محور مقاومت و بازدارندگی از دریای سرخ تا هرمز، عراق و دریای مدیترانه گسترش یافته و آمریکا و اسرائیل هیچ گزینه نظامی برای از بین بردن کامل این محور ندارد.

ابر آروان

آخرین عناوین