جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن از زبان رئیس بانک مرکزی

گروه ویدئو الف،   3990520153

همتی رئیس بانک مرکزی درباره جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به وام ودیعه مسکن تخصیص یافت. از بانک ها خواستیم نرخ سود وام بیشتر از ۱۳-۱۲درصد نباشد. زمان و جزئیات طرح "گشایش اقتصادی" هم امروز مشخص می شود.

ابر آروان

آخرین عناوین