دفاعیات اکبر طبری در ششمین دادگاه علنی اتهاماتش

گروه ویدئو الف،   3990408061

بخشی از دفاعیات «اکبر طبری» در ششمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهاماتش

ابر آروان

آخرین عناوین