طبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمند

گروه عکس الف،   3990231163

گروه ورزشی و سرگرمی عروج با همکاری هیئت محبان حضرت علی‌اکبر (ع) و منتظران موعود، موسسه ره‌آورد پویایی و پایگاه مقاومت ولی‌عصر مسجد صاحب‌الزمان (عج) تعداد هزار و ۵۰۰ بسته غذای گرم جهت افطاری در بین خانواده‌های نیازمند ابرکوه توزیع کردند. عکس: مرضیه فلاح زاده

طبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمند
طبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمندطبخ و توزیع غذای گرم برای افطاری خانواده‌های نیازمند
ابر آروان

آخرین عناوین