ارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

گروه عکس الف،   3990228176

جمعی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی کشور عصر يکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ با حضور در دانشکده صدا و سیما از طریق ارتباط تصویری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب گفتگو و نظرات خود را بیان کردند.

ارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی
ارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجوییارتباط تصویری رهبر انقلاب با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

آخرین عناوین