فروش سهمیه سوخت در پمپ بنزین‌ها

گروه ویدئو الف،   3990223122

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی: در صورت تخلف دارنده کارت سوخت در فروش سهمیه، به تعزیرات معرفی می‌شود.

آخرین عناوین