دشت لاله‌های روستای کندر

گروه عکس الف،   3990222102

روستای کندر در فاصله ۲۲ کیلومتری شمال شرقی کرج در استان البز واقع شده است. برای نخستین بار ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار گل لاله در مساحت ۳/۵ هکتار در منطقه بوم گردی «لزور» این روستا کاشته شده که در بهار امسال به بار نشسته است. با رویش گل‌های لاله در این منطقه تعدادی از مردم برای دیدن و گردش در این باغ زیبا به این روستا مراجعه می‌کنند.

دشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندردشت لاله‌های روستای کندر

آخرین عناوین