سر کار گذاشتن مجریان تلویزیون فارسی زبان با سبد معیشتی

گروه عکس الف،   3990221101

ویدیویی از دست انداختن مجریان شبکه فارسی زبان صدای آمریکا که در فضای مجازی دوباره در حال دست به دست شدن است.

آخرین عناوین