پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان

گروه عکس الف،   3990219116

یکی از شیرینی های مورد علاقه مردم و مرسوم در ماه رمضان زولبیا و بامیه است ، که هر روز در کارگاه های مخصوص در ماه مبارک رمضان پخت می شود و بر سر سفره مردم قرار میگیرد. با توجه به شیوع بیماری کرونا ، کارگاه ها هم با افت شدید تولید مواجه شده اند./ فارس

پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان پخت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان

آخرین عناوین