اجسادی که به حال خود رها شده اند!

گروه ویدئو الف،   3990126115

وضعیت خانه‌های سالمندان در فرانسه با شیوع ویروس کرونا بحرانی و دردناک است اجساد در آنجا به حال خود رها می‌شوند.

یکتانت

آخرین عناوین