پیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضایی

گروه عکس الف،   3981212100

برای پیشگیری از ویروس کرونا و حفظ سلامت شهروندان در تمامی مجتمع‌های قضایی با استفاده از مواد ضدعفونی کننده، مراجعه کنندگان ضدعفونی می‌شوند. در این گزارش چند مجتمع قضایی در شهریار و اسلامشهر را می‌بینیم که مراجعین برای پیشگیری از کرونا در ابتدای ورود ضدعفونی می‌شوند.

پیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضاییپیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های قضایی
ابر آروان

آخرین عناوین