مجسمه سازی با چوب

گروه عکس الف،   3981106037

هنر مجسمه سازی از رشته‌های تجسمی است که هواداران بسیاری دارد اما چهره‌های مطرح در این رشته انگشت شمارند. نبی الله مصدق، هنرمندِ گلستان یکی از چهره‌های مطرح این رشته است که در شهرستان کردکوی فعالیت می‌کند.

مجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوبمجسمه سازی با چوب
ابر آروان

آخرین عناوین