همکاری عربستان و اسرائیل برای ترور سردار سلیمانی

گروه ویدئو الف،   3981024114

چندین ماه قبل، تحلیلگر سعودی از لزوم هماهنگی عربستان و اسرائیل برای ترور سردار سلیمانی سخن می‌گوید!

ابر آروان

آخرین عناوین