اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»

گروه عکس الف،   3980927077

مراسم افتتاحیه دومین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه با عنوان اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان» صبح چهارشنبه ۲۷ آذر به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در هتل آزادی تهران برگزار شد./ خبرکزاری مهر

اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»اجلاس «گفتگوی امنیت منطقه‌ای با موضوع افغانستان»
ابر آروان

آخرین عناوین