آتشفشان اختلافات در آمریکا

گروه ویدئو الف،   3980919043

مجلس سنایی که قصد استیضاح رئیس جمهور (ترامپ) را دارد و رقیب جدی ترامپ که برسر ماجرای واترگیت شدیدا تخریب شده و آن دیگری (برنی سندرز) هم در سلامتش ابهامات جدی ایجاد شده است.

ابر آروان

آخرین عناوین