ربیعی: گلوله‌ سلاح‌ اغتشاشگران، گلوله نهادهای نظامی نیست

گروه ویدئو الف،   3980827091

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز با اشاره به رفتار تروریستی اغتشاشگران، گفت: گلوله‌ سلاح‌ اغتشاشگران، گلوله سلاح متعارف نهادهای نظامی نیست.

ابر آروان

آخرین عناوین