سیل در انگلیس

گروه عکس الف،   3980818072

در ۲۴ ساعت گذشته بارش شدید باران در مناطقی از مرکز و شمال انگلیس موجب بروز سیل شده است.

سیل در انگلیسسیل در انگلیسسیل در انگلیس

عناوین مرتبط

آخرین عناوین