نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز

گروه عکس الف،   3980801111

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز با حضور دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد. در این رویداد فرهنگی ۹۰۰ ناشر داخلی با ۱۵۰ هزار عنوان و ۵۰ ناشر خارجی با ۲۵ هزار عنوان کتاب حضور دارند که از میان ۹۰۰ ناشر داخلی ۸۰ ناشر شرکت‌کننده از استان آذربایجان شرقی هستند که این موضوع به نوبه‌‌ خود زمینه‌ رقابت سالم و سازنده انتشارات استانی را فراهم می‌آورد.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریزنمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز
ابر آروان

آخرین عناوین