سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها

گروه عکس الف،   3980713065

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گرانبها، طلا، سنگ‌های قیمتی و ماشین آلات وابسته در نمایشگاه بین المللی اصفهان یرپا می‌باشد. در این نمایشگاه ۱۱۴ شرکت داخلی و ۷ شرکت ایتالیایی حضور دارند./ باشگاه خبرنگاران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبهاسیزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها

آخرین عناوین