دیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسی

گروه عکس الف،   3980711062

قضات محاکم دادگستری کل استان تهران بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ مهرماه با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دیدار کردند./ خبرگزاری مهر

دیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسیدیدار قضات محاکم دادگستری استان تهران با حجت‌الاسلام رئیسی

آخرین عناوین