تبادل تجاری با روسیه با پول ملی

گروه ویدئو الف،   3980627057

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور: تبادل تجاری با پول ملی با روسیه نهایی شده و با ترکیه نیز به زودی راه اندازی می‌شود.

آخرین عناوین