چرا سوت زنی بهترین راه مبارزه با فساد است؟

گروه ویدئو الف،   3980605156

امر به معروف و نهی از منکر که جز واجبات دین ما است در خارج از کشور به عنوان قانون سوت زنی مطرح است. هر کس فسادی را که باعث لطمه به بیت المال است به مراجع قضایی اطلاع دهد در کنار حفظ امنیت کامل او چه به لحاظ جانی و چه به لحاظ شغلی، هدیه‌ای از مبلغ بازگشته به بیت المال به او داده می‌شود.

ابر آروان

آخرین عناوین